TV Prima Zpravodajství 2004

Výroba znělek pro televizi, je vždy chápána jako nejprestižnější odvětví v postprodukční tvorbě. Proto i mi jsme k celému projektu přistupovali odpovědně. Mohou za nás mluvit čísla: 251 hodin Quantel, 560 hodin 3D animace MAYA, více než 100 hodin grafika Photoshop, Illustrátor. Na projektu v postprodukční části pracovali 3 3D animátoří, 2 2D grafici a 3 výtvarníci. Natáčení hrané části probíhalo 3 dny v ateliéru na Strahově a celá postprodukce započala v červenci a odevzdávali jsme práci 1. listopadu. Jednotlivé znělky se upravolaly během výroby, přidávali se lidé do scény, měnily tvary stolů, světel i celých pater taktéž sloup s monitorovým karuselem. Několik variant packshotů nebylo vyjímkou. Samozřejmostí je hudba a i ta se nevyhnula několika úpravám, tak aby to vyhovovalo našemu zadaveteli, TV Prima, reprezentovaného Jarkou Sedláčkovou vedoucí grafického oddělení. Nejkomplikovanější znělka je Zpravodajský denník. Jedná se o skládání reálně natočených záběrů na klíčovací ploše, s virtuálním prostředím stylizovaným tak aby si divák myslel, že je ve skutečném prostoru. Tomu jsme museli přizpůsobit svícení, barevnosti materiálů a taktéž i jejich povrchy. Jedná se celkem o 5 znělek úvodních – Zpravodajský denník, Sportovní denník, Mimořádné zprávy, Minuty regionu, k Věci, 4 závěrečné a 3 grafické předěly.

Režie: Martin Hruška, David Súkup, Patrik Hradecký, Petr Černega; Produkce: Česká Produkce Jan Nejedlý a Ivana Vamberská; 2D Animace a střih: Patrik Hradecký, Jan Černý; 3D Animace: David Vrubel, Martin Petro; Hudba: Luboš Lautrbach




Znělka k Věci Sport Závěr